Spoločnosť

História zlievárenstva v Krompachoch sa datuje od r. 1848. Novšia etapa výroby odliatkov zo sivej liatiny začala v  roku 1949 v novom elektrotechnickom závode MEZ Krompachy. V roku 1965 bola postavená nová zlieváreň, ktorá bola jednou z prevádzok š.p. SEZ Krompachy.

Súčasná právna forma – Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, vznikla v r. 1992 v procese privatizácie zo š.p. SEZ Krompachy.

Postupne dochádzalo k rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii jadrovne, taviarne a strojnej formovne s inštaláciou linky DISAMATIC. Neustále dochádza k modernizácii zlievárne s cieľom vybaviť zlieváreň všetkými potrebnými zariadeniami, aby bola konkurencieschopná v porovnaní s inými európskymi zlievárňami. K tomu prispieva aj nedávna investícia do simulačného programu MAGMA 5 od spoločnosti MAGMAsoft®.

V súčasnosti je Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s. významnou zlievarňou, ktorá vyše 85% z celkovej produkcie odliatkov vyváža na zahraničné európske trhy (A, I, D, CH, FIN, S, B, F, CZ, H).