Kontrola kvality

Integrovaný systém manažmentu kvality v spoločnosti je certifikovaný podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001. Základom tohto systému je neustále vyhodnocovanie a zlepšovanie všetkých procesov v spoločnosti.

Program záruky kvality implementovaný do rôznych fáz je samozrejmosťou :

  • skúšky a analýza vlastností formovacej zmesi
  • kontrola rozmerov modelových zariadení a odliatkov na trojrozmernom prístroji
  • kontrola jadier pred umiestnením do formy
  • kontrola vsádzky
  • spektrografická analýza tekutého kovu a kovonosných vstupných materiálov
  • stanovenie mechanických vlastností odliatkov : tvrdosť, pevnosť v ťahu, metalografická analýza
  • záverečná kontrola po dokončení produktov