Kontakt

Poštová adresa

Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
Slovenská republika

Email

Telefonické kontakty

Sekretariát
+421 53 4472250
Marketing
+421 53 4471090
Ekonomické oddelenie
+421 53 4194204
Odbyt
+421 53 4194206

Personálne oddelenie
+421 53 4194247
Technická príprava výroby
+421 53 4194218
Oddelenie riadenia kvality
+421 53 4194217
Zlievárenská údržba
+421 53 4194201