Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu

Vyhlásenie spoločnosti o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku:

ZOBRAZIŤ