Taviareň

Studenovzdušné kuplové pece priemeru 750 mm intenzifikované kyslíkom.