Odvodňovacie kanalizácie

Sortiment vyrábaných odliatkov pozostáva z kanalizačných rámov, uzáverov, rúr, odvodňovacich mreží a roštov.