Pri procese výroby sivej liatiny nám vzniká druhotná surovina definovaná ako umelé kamenivo.

Tento produkt je možné využiť :

  • Použitie do lôžok pre vodovodné potrubia – certifikované
  • Použitie v zóne potrubia pri ukladaní kanalizačných potrubí – certifikované
  • Použitie pre plynovody a prípojky z polyetylénu – certifikované
  • Do vyťažených banských priestorov, na sanáciu lomov a skládok
  • Ako výplňový materiál na technické rekultivácie

Bližšie informácie : Ing. Štefan Mnich, 0907 479 499, 053/4194 221