Certifikáty

Spoločnosť je certifikovaná podľa:

STN EN ISO 9001:2016

STN EN ISO 14001:2016