Pre zamestnancov

Objednávanie stravy

Na tomto mieste môžete po prihlásení do systému objednávať stravu v našej jedálni alebo len prezrieť jedálny lístok na aktuálne obdobie.

Vstup do systému APETIT©