Výroba

Naše technológie umožňujú vyrábať pre zákazníkov odliatky zo sivej liatiny podľa:

  • EN GJL-150 (DIN GG 15)
  • EN GJL-200 (DIN GG 20)
  • EN GJL-250 (DIN GG 25)

Sériová výroba odliatkov je prevádzaná na automatickej bezrámovej formovacej linke DISAMATIC 2013 MK5 s odlievacím zariadením.
Rozmer formy je 600 x 480 x 120 – 330 mm.
Maximálne rozmery odliatku sú 450 x 350 x 150 mm.

Hmotnosti vyrábaných odliatkov sú v rozmedzí od 1 kg po 25 kg. Modelové zariadenia a jadrovníky sa vyrábajú z kovu – zliatiny hliníka

Dôležitou súčasťou našej spoločnosti je vzťah k životnému prostrediu. Naša environmentálna politika nesmeruje len ku zlepšovaniu pracovných podmienok našich zamestnancov, ale aj k presadzovaniu postupov trvale udržateľného rozvoja v oblasti ochrany životného prostredia, ku ktorým patrí aj vysokokvalitné odprášenie kuplových pecí.