2019-04-12T08:51:15+02:00

Pri procese výroby sivej liatiny nám vzniká druhotná surovina definovaná ako umelé kamenivo. Tento produkt je možné využiť : Použitie do lôžok pre vodovodné potrubia - certifikované Použitie v zóne potrubia pri ukladaní kanalizačných potrubí - certifikované Použitie pre plynovody a prípojky z polyetylénu - certifikované Do vyťažených banských priestorov, na sanáciu lomov a skládok Ako [...]