Vyhlásenie spoločnosti o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku