Predbežné vyhlásenie emitenta za 1-4/2011

Predbežné vyhlásenie emitenta za 7-12/2011

Vyhlásenie vedenia spoločnosti k 30.6.2011

Polročná správa emitenta akcií k 30.6.2011

Poznámky k účtovnej závierke k 30.6.2011

Polročná správa emitenta akcií k 30.6.2011 - doplnenie

Ročná finančná správa k 31.12.2011

Vyhlásenie vedenia spoločnosti k 31.12.2011

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011

Výročná správa za rok 2011

 

Valné zhromaždenie akcionárov 2011

Podklady na valné zhromaždenie akcionárov

Výročná správa spoločnosti za rok 2010

Správa audítora k Výročnej správe spoločnosti za rok 2010