História zlievárenstva v Krompachoch sa datuje od r. 1848. Novšia etapa výroby odliatkov zo sivej liatiny začala v  roku 1949 v novom elektrotechnickom závode MEZ Krompachy. V roku 1965 bola postavená nová zlieváreň, ktorá bola jednou z prevádzok š.p. SEZ Krompachy.

Súčasná právna forma – Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, vznikla v r. 1992 v procese privatizácie zo š.p. SEZ Krompachy.

Rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia jadrovne bola prevedená v r. 1996, taviarne a strojnej formovne s  inštaláciou linky DISAMATIC v roku 1997. V ďalších rokoch dochádzalo k modernizácii zlievárne s cieľom vybaviť zlieváreň všetkými potrebnými zariadeniami, aby bola konkurencieschopná v porovnaní s inými európskymi zlievárňami.

Za 20 rokov existencie akciovej spoločnosti prešla zlieváreň výraznými zmenami a v súčasnosti je významnou zlievárňou, ktorá vyváža na zahraničné európske trhy (A, I, D, CH, FIN, S, B, F, CZ, H) vyše 85% z celkovej produkcie odliatkov.

Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. je súkromnou spoločnosťou.